• Vleumingen carousel 4

  • Vleumingen carousel 2

  • Vleumingen carousel 3

  • Vleumingen carousel 1

Groen licht voor Vleumingen-West

De provincie Gelderland en de regiogemeenten zijn akkoord met de voorgenomen plannen voor de nieuwbouwwoonwijk Vleumingen-West in Gendt. De woonwijk van ruim 80 woningen wordt gebouwd aan de westzijde van Gendt. Het uitgangspunt voor deze nieuwe woonwijk is landelijk wonen in een groene omgeving met een traditionele architectuur.
 
Wethouder Helga Witjes toonde zich verheugd: “Vorig jaar hebben we een zeer druk bezochte eerste inloopavond gehouden, waarin we de plannen hebben gepresenteerd. Het is ontzettend fijn dat de provincie en de regiogemeenten nu akkoord zijn met het plan. Er zijn nog nadere eisen gesteld aan het plan en daarmee gaan we actief aan de slag voor de verdere uitwerking. In Lingewaard is behoefte aan nieuwe woningen en daar kunnen we nu in Gendt concreet mee aan de slag.”
 
Nadere eisen en vervolg
De provincie en regiogemeenten hebben aangegeven dat zij nog wel eisen hebben voor het plan. Dit betreft met name de woningtypologieën en klimaatbestendigheid. Deze punten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. De komende maanden wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Daarna wordt de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Afhankelijk van het verloop van deze procedure kan dan waarschijnlijk begin 2020 worden gestart met de bouw van de nieuwe woonwijk.

Vandenbosch

Veldhof

Contact

Bezoekadres
Kanaalstraat 12
5347 KM OSS

T 0412-669444
E info@hb-oss.nl

BTW NL804585179B01

Postadres
Postbus 179
5340 AD OSS

Missie

Hendriks streeft naar een hoogwaardig en prettig leefklimaat met structureel lagere lasten. We geven hier concreet vorm aan door op een transparante wijze de interactie tussen de belanghebbende partijen te organiseren. De uitkomst is een optimaal proces met een hoge kwaliteit product voor een eerlijke prijs.

Corporate site

Meer over Hendriks