• Vleumingen carousel 4

  • Vleumingen carousel 2

  • Vleumingen carousel 3

  • Vleumingen carousel 1

Vervolg op de Inloopavond

Op 10 juli hebben wij een inloopavond gehouden waar we veel geïnteresseerden hebben mogen ontvangen. Wij hebben genoten van de overwegend positieve reacties die wij op de voorlopige plannen hebben mogen ontvangen.

Op dit moment zijn wij samen met de gemeente bezig met het verder uitwerken van het stedenbouwkundig plan.
In een stedenbouwkundig plan zullen de principes van bijvoorbeeld de ligging van de woningen, de wegen en het parkeren verwerkt worden. Waarbij rekening gehouden wordt dat iedereen in de omgeving daar veilig en plezierig kan wonen, werken en spelen. Wij verwachten in de loop van dit jaar een definitief plan te kunnen presenteren.
 
Nadat het stedenbouwkundig plan gereed is, zullen we de bestemmingsplanprocedure gaan opstarten. Tevens zullen wij dan starten met de eerste schetsen van de woningontwerpen en het ontwerpen van de openbare ruimte. Wij verwachten in het voorjaar van volgend jaar de eerste schetsen te kunnen presenteren. Als het allemaal voorspoedig verloopt, verwachten we medio 2018 in de verkoop te kunnen.

Vandenbosch

Veldhof

Contact

Bezoekadres
Kanaalstraat 12
5347 KM OSS

T 0412-669444
E info@hb-oss.nl

BTW NL804585179B01

Postadres
Postbus 179
5340 AD OSS

Missie

Hendriks streeft naar een hoogwaardig en prettig leefklimaat met structureel lagere lasten. We geven hier concreet vorm aan door op een transparante wijze de interactie tussen de belanghebbende partijen te organiseren. De uitkomst is een optimaal proces met een hoge kwaliteit product voor een eerlijke prijs.

Corporate site

Meer over Hendriks